زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحد کرج

 
 

یکشنبه   96/6/19

تربیت مترجم زبان انگلیسی- علوم سیاسی- زمین شناسی- گیاه پزشکی- روانشناسی- حسابداری-مهندسی کامپیوتر

دوشنبه  96/6/20

زبان و ادبیات فارسی- زبان و ادبیات عربی- فقه و مبانی حقوق اسلامی- مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- ریاضیات و کاربردها- مهندسی علوم دامی- فیزیک- مهندسی مکانیک- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

سه شنبه 96/6/21

زبان و ادبیات انگلیسی- فلسفه و حکمت اسلامی- علوم قرآن و حدیث- مدیریت صنعتی- علوم ورزشی-علوم و مهندسی باغبانی- فیزیک مهندسی- مهندسی برق

چهارشنبه 96/6/22

مهندسی مواد و متالورژی- علوم و مهندسی خاک- بهداشت مواد غذایی- شیمی کاربردی- آموزش و پرورش ابتدایی- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

برای دریافت اطلاعات کامل تر کلیک کنید