نکات مهم ثبت نام آموزشی نیمسال اول و دوم

 

نکات مهم ثبت نام

1-حداقل تعداد واحد انتخابی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در سیستم آموزشی تمام وقت ، 12 واحد ، پاره وقت 10 واحد و طرح آموزش معلمان تعداد 8 واحد درسی می باشد .

2-حداقل تعداد واحد انتخابی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 8 واحد و حداکثر 14 واحد و برای مقطع دکتری تخصصی حداقل 6 واحد و حداکثر تعداد 12 واحد می باشد .

3-انتخاب بیش از 14 واحد دروس به همراه 2 واحد درس کارآموزی (به استتثای دانشجویان ترم آخر) ممنوع می باشد .

4-مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز دروس وابسته ، برعهده شخص دانشجو می باشد . (دانشجویان می توانند از آدرس اینترنتی دانشگاه ،http://www.kiau.ac.ir/fa و از لینک مربوط به دانشکده خود ، دروس پیشنهادی ترمی رشته ی خود را مشاهده نمایند .)

5-دانشجویان ممتاز (معدل کل 17 به بالا) چنانچه نتوانند در موعد مقرر ( با توجه به زمانبندی ثبت نام) انتخاب واحد نمایند ، می بایست مطابق زمانبندی اعلام شده ، با سایر دانشجویان ورودی خود انتخاب واحد کنند .

6- دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس باقیمانده خود  به صورت معرفی به استاد می باشند ( حداکثر 4 واحد نظری باقیمانده داشته باشند) ، می توانند درخواست خود را قبل از انقضای زمان حذف و اضافه تسلیم گروه آموزشی نمایند تا تعداد واحد باقیمانده ایشان دقیقا توسط گروه آموزشی نیز کنترل شود و امکان انتخاب واحد به صورت معرفی به استاد فراهم آید.

7- انتخاب بیش از یک عنوان  از دروس عمومی اسلامی در هر نیمسال ، مغایر بخشنامه بوده و دروس مذکور چنانچه بدون مجوز انتخاب گردند ،  حذف خواهند شد .

8-دانشجویان توجه داشته باشند در صورت مشروطی در نیمسال قبل ، نباید نسبت به اخذ دروس مازاد بر سقف مجاز مشروطی اقدام کنند در غیر این صورت واحدهای مازاد از سوی گروه آموزشی مربوطه حذف و شهریه آن مسترد نخواهد شد .

 9-با توجه به بخشنامه های سازمان مرکزی ، رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی الزامی می باشد . چنانچه سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام رسیده و فاقد مجوز لازم باشد ، ثبت نام فاقد ارزش تلقی می گردد .

10-شایسته است دانشجویان پس از انتخاب واحد ، از ثبت دروس انتخابی خود اطمینان حاصل نمایند .

11- دانشجویانی که بعنوان دانشجوی ترم آخر ثبت نام می نمایند ، می بایست در اسرع وقت جهت تحویل مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند .

12- چنانچه دانشجویی جهت ثبت نام تعداد حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده دارد ، می بایست جهت بررسی وضعیت تحصیلی و واحدهای باقیمانده به گروه آموزشی خود مراجعه نماید .

13- دانشجویان میهمان جهت مشاهده دروس ارائه شده  ، نیازی به نام کاربری و رمز عبور ندارند  .

14- ثبت نام دانشجویان میهمان ، همزمان با دانشجویان عادی و در یک روز طبق جدول زمانبندی انجام می گیرد .

15- با توجه به محدودیت های موجود، به دانشجویان میهمان در دانشکده های فنی و مهندسی و مکاترونیک ، دروس کارآموزی و پروژه  و در دانشکده ی پرستاری و مامایی ، دروس کارآموزی و کارآموزی در عرصه ارائه نمی گردد .

16- دانشجویان انتقالی از سایر واحدها که پرونده ی تحصیلی آنان تاکنون از واحد مبدأ واصل نگردیده است ،  می بایست جهت پیگیری به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند .

17- دانشجویان توجه داشته باشند دروس انتخابی بدون کلیک برروی قسمت تایید نهایی نیز بعنوان انتخاب واحد دانشجو ذخیره می شود