رشته های بدون آزمون واحد کرج

 

لیست رشته های بدون آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی ناپیوسته واحد کرج

کارشناسی پیوسته

 سیستم تمام وقت

 

کارشناسی پیوسته سیستم پاره وقت

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته

زبان و ادبیات فارسی

روانشناسی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش ابتدایی

زبان و ادبیات عربی

حسابداری

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 

زبان و ادبیات انگلیسی

شیمی کاربردی

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

فقه ومبانی حقوق اسلامی

مهندسی برق

 

 

فلسفه و حکمت اسلامی

مهندسی مکانیک

 

 

علوم قرآن و حدیث

مهندسی کامپیوتر

 

 

علوم سیاسی

علوم سیاسی

 

 

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

 

 

علوم ورزشی

علوم ورزشی

 

 

مشاوره

 

 

 

مهندسی صنایع چوب و

 فرآورده های سلولزی

 

 

 

زمین شناسی

 

 

 

ریاضیات و کاربردها

 

 

 

مهندسی علوم دامی

 

 

 

علوم و مهندسی باغبانی

 

 

 

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

 

 

گیاه پزشکی

 

 

 

علوم و مهندسی خاک

 

 

 

فیزیک

 

 

 

فیزیک مهندسی

 

 

 

بهداشت مواد غذایی

 

 

 

 

***حدنصاب تشکیل کلاس 20 نفر می باشد***

***جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام ، ابتدا می بایست به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس  www.azmoon.org مراجعه فرمایید.پس از پایان مهلت ثبت نام و اعلام اسامی پذیرفته شدگان،با در دست داشتن مدارک به دانشکده مربوطه مراجعه نمایید***