ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون آزمون )

 

 

مرحله اول ( ثبت در سایت آموزشیار ):

 

1- آدرس سایت آموزشیار

2- دانلود دستور العمل پذیرش غیر حضوری قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی سیستم پذیرش غیر حضوری

 

3- پذیرفته شدگان میبایست فرم های مورد نظر را از آدرس زیر دریافت و تکمیل نموده و در تاریخ تعیین شده در سامانه آموزشیار بارگذاری نمایند.

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsList

 

مرحله دوم (ارسال مدارک از طریق پست) :

 فرم های ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی و کارشناسی

قابل توجه پذیرفته شدگان سال۹۹
دانشجویانی که بر اساس سوابق تحصیلی در واحد کرج پذیرفته شده و در سامانه آموزشیار ثبت نام اولیه را انجام داده‌اند، می بایست بعد از دریافت شماره دانشجویی  با استفاده از فایل راهنمای تصویری پیوست، مرحله دوم ثبت‌نام خود را انجام دهند.
حوزه معاونت آموزشی واحد کرج

مشاهده فایل راهنما