ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای

 

مرحله اول ( ثبت نام در سایت آموزشیار):

 

1- آدرس سایت آموزشیار

2- نتایج انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری

2- دانلود دستور العمل پذیرش غیر حضوری قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی سیستم پذیرش غیر حضوری

 

2- پذیرفته شدگان میبایست فرم های مورد نظر را از آدرس زیر دریافت و تکمیل نموده و در تاریخ تعیین شده در سامانه آموزشیار بارگذاری نمایند.

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsList

 

مرحله دوم (ارسال مدارک از طریق پست) :

اطلاعیه و زمانبندی و فرم های ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان با آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای

قابل توجه پذیرفته شدگان سال۹۹
دانشجویانی که در واحد کرج پذیرفته شده و در سامانه آموزشیار ثبت نام اولیه را انجام داده‌اند، می بایست بعد از دریافت شماره دانشجویی با استفاده از فایل راهنمای تصویری پیوست، مرحله دوم ثبت‌نام خود را انجام دهند.
حوزه معاونت آموزشی واحد کرج

مشاهده فایل راهنما