ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹

 

 

مرحله اول ( ثبت در سایت آموزشیار ):

 

1- آدرس سایت آموزشیار

2- پذیرفته شدگان میبایست فرم های مورد نظر را از آدرس زیر دریافت و تکمیل نموده و در تاریخ تعیین شده در سامانه آموزشیار بارگذاری نمایند.

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsList

 

مرحله دوم (ارسال مدارک از طریق پست) :

 اطلاعیه  فرم های ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

 

قابل توجه پذیرفته شدگان سال۹۹
دانشجویانی که در واحد کرج پذیرفته شده و در سامانه آموزشیار ثبت نام اولیه را انجام داده‌اند، می بایست بعد از دریافت شماره دانشجویی با استفاده از فایل راهنمای تصویری پیوست، مرحله دوم ثبت‌نام خود را انجام دهند.
حوزه معاونت آموزشی واحد کرج

مشاهده فایل راهنما