ثبت نام غیر حضوری دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جدول شماره 1

فایل های راهنما و مراحل ثبت نام

آدرس سایت آموزشیار : http://edu.iau.ac.ir

راهنمای تصویری ورود داوطلبین جدید الورود به سامانه آموزشیار

دانلود دستور العمل بارگذاری مدارک در سامانه آموزشیار

(دستور العمل سال 1400 متعاقبا اعلام خواهد گردید)

مشاهده کلیپ راهنمای پرداخت شهریه در سامانه آموزشیار

دانلود و تکمیل دفترچه ثبت نام  ( به جدول پایین صفحه " جدول شماره 2 " مراجعه نمایید)

(( پذیرفته شدگان می بایست علاوه بر فرم های بارگذاری شده در سامانه آموزشیار، فرم های این دفترچه را نیز تکمیل و به همراه سایر مدارک به آدرس واحد دانشگاهی پست نمایند.))

چک لیست ارسال مدارک لازم  از طریق اداره پست

 

جدول شماره 2

دانلود دفترچه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید