جذب هیات علمی استان البرز

فرمهای نحوه ارسال مدارک متقاضیان استخدام هیات علمی

( تاریخ درج : اردیبهشت  1400)

فرم مشخصات فردی متقاضیان حق التدریس جدید

فرم تعهد محضری

فرم رزومه علمی و پژوهشی متقاضیان

فرم شماره 1

فرم تشکیل پرونده متقاضیان استخدام هیات علمی ( فراخوان 98)

 

فرمها، لیست مدارک مورد نیاز و فرم تعهد محضری جذب هیات علمی(علوم پزشکی)

فرم تعهد محضری

فرم های ویژه متقاضیان علوم پزشکی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

فرمها، لیست مدارک مورد نیاز جذب حق التدریس

فرم مشخصات فردی متقاضیان حق التدریس جدید