جذب هیات علمی استان البرز

 

 فرمها، لیست مدارک مورد نیاز و فرم تعهد محضری جذب هیات علمی ( علوم پزشکی)

فرم تعهد محضری

فرم های ویژه متقاضیان علوم پزشکی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

 

 

فرمها و فایل ها :

      فرم های جذب هیات علمی استان البرز

فرم ارزشیابی دستور العمل فرم مشخصات فردی
فرمهای ویژه متقاضیان حق التدریس هیات جذب  استان البرز pdf.jpg  word.jpg
فرمهای ویژه متقاضیان هیات علمی جذب استان البرز pdf.jpg   word.jpg
فرمهای ویژه متقاضیان هیات علمی جذب استان البرز فرم تعهد محضری فرم مشخصات فردی متقاضیان هیات علمی جدید مدارک لازم جهت تشکیل پرونده
  pdf.jpg pdf.jpg