آدرس و تلفن های تلفن های پاسخگویی

نشانی: کرج ، انتهای رجایی شهر ، تقاطع بلوار موذن و استقلال ، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین(ع)

پست الکترونیکی: info@kiau.ac.ir

تلفن: 9-34418143   026

نمابر: 34418156

کد پستی: 3148635731

صندوق پستی: 31485-313

دانشجوی گرامی  در صورتیکه در زمان ثبت نام :

  • با مشکل آموزشی مواجه شدید با شماره های ذیل تماس بگیرید :

اداره آموزش: 34182224 ،34182457 ، 34182655 ،

اداره تحصیلات تکمیلی:34182880، 34182226،34182284

  • با مشکل مالی مواجه شدید با شماره های ذیل تماس بگیرید  :

 اداره درآمد: 34182255   

صندوق رفاه دانشجویی: 34182910

 مراکز ستادی:

کد شهر کرج        026

تلفن گویای دانشگاه          9_34418143

دفتر بازرسی         34182207

حراست 34182211

انتظامات 34182213

اداره کل آموزش   34182222 - 34182224 - 34182833 - 34182228 - 34182834 - 34182843- 34182829- 34182457

فارغ التحصیلان    34182227-2673

مشمولین            341832698

اتوماسیون تغذیه   34182239

امور مالی دانشجویان         34182734-34182735-34182255

معاونت پژوهشی   34182742

باشگاه پژوهشگران جوان    34182740

پایان نامه ها        34182748

طرح های تحقیقاتی           34182744

مقالات   34182750

معاونت فرهنگی    34182644

کتابخانه مرکزی   34182512

درمانگاه سیدالشهداء          34420097 - 34420070 - 34420080

مرکز مشاوره و راهنمایی     34442090

ادارات مالی و آموزشی دانشکده ها

نام دانشکده                                اداره آموزش          اداره مالی

دانشکده فنی                                 34182339      34182761

دانشکده علوم                             34182301         34182483

دانشکده روانشناسی                      34182435        34182432

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی        34182374        34182382

دانشکده تربیت بدنی                       34182716        34182724

دانشکده علوم سیاسی                     34182603        34182611

دانشکده الهیات و ادبیات عرب            34182632       34182634

دانشکده مدیریت و حسابداری             34182515        34182514

دانشکده دامپزشکی                        34182540        34182525

دانشکده علوم                             34182301        34182483

دانشکده پرستاری و مامایی               34182572        34182585

دانشکده سما خواهران        داخلی 3150 32509500

دانشکده سما برادران         130و131- 32536888-32536686

دانشگاه آزاد مرکز نظرآباد    5346464-0262