راهنمای سامانه پیامک

راهنمای کدهای دریافت خدمات سامانه پیامکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تذکر: حتماً شماره تلفن همراه خودرادرپورتال دانشجویی-منوی امورآموزشی-قسمت ثبت موبایل، ثبت نمایید

تذکر: علت عدم دریافت پیام از طرف سامانه دانشگاه:

عدم ثبت شماره تلفن همراه شما در سامانه دانشگاه

بسته شدن پیامک های گروهی شماره شما از طرف مخابرات

((شماره سامانه پیام کوتاه دانشگاه (۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳) می باشد))

تذکر: در ارسال کدهای زیر در هنگام ارسال تفاوتی وجود ندارد.

با ارسال کد n921 به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) نمرات آخرین ترم خود را دریافت خواهید کرد.

با ارسال کد k به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید معدل ترمهای گذشته خود را دریافت نمایید.

با ارسال کد e به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید برنامه زمانی امتحانات ترم جاری خود

را دریافت نمایید.

با ارسال کد R به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید رمز ورود به پورتال دانشجویی خود را

دریافت نمایید.

با ارسال کد T به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید برنامه زمانبندی ثبت نام ترم جاری

خود را دریافت نمایید.

با ارسال کد M به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید مانده نهایی شهریه خود را دریافت

نمایید.

با ارسال کد D به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید کد دیجیت خود را برای پرداخت شهریه

، دریافت نمایید.

با ارسال کد F به سامانه دانشگاه ((۵۰۰۰۲۱۳۴۴۱۸۱۴۳)) می توانید از آخرین مراحل فارغ التحصیلی خود

(صدور گواهی موقت یا دانشنامه) را دریافت نمایید.